Bliv medlem

Betingelser for optagelse i Smørblomsterne er at du:

  • Er medlem af Smørum Golfklub
  • Har et cpr-nr. der slutter med et LIGE ciffer
  • Er fyldt 18 år
  • Har et handicap på maksimum 48.

Dit medlemskab træder først i kraft når kontingentet er betalt.
Kontingentet er på kr. 550,- årligt. Gælder fra 1/10- til 30/9 det følgende år. Ved indmeldelse efter 1/7 betales kr. 275,- for den resterende periode.
Kontingent betales i Danske Bank på reg.nr. 1551 konto nr. 3138 549 313
Du skal huske at oplyse referencenr., som er dit medlemsnummer

Håndtering af persondata

Ved indmeldelse afleverer et medlem en række personoplysninger, som opbevares digitalt i vores hjemmesides database. Oplysningerne er beskyttet af login, og er tilgængelige for alle aktive medlemmer, som er logget ind. Såfremt et medlem ikke kan acceptere afleveringen eller delingen af personoplysninger er dette ikke foreneligt med et medlemskab.
Når et medlem udmeldes slettes alle oplysninger.
Vi videregiver ikke medlemoplysninger til 3.part, men udveksler dog medlemnumre med Smørum Golfklub.

Efter tilmelding vil du få to menupunkter her på hjemmesiden. “Min konto”, som er din adgang til selve hjemmesiden – “Min medlemprofil”, som er de medlemsoplysninger, som udgør en del af dit medlemskab.

Udfyld formularen nedenfor