Lidt af hvert fra bestyrelsen😊

Kære Smørblomster,

I sidste uge afholdt den nye bestyrelse sit første bestyrelsesmøde og på mødet konstituerede vi os som følger:

  • Formand Jette Borchsenius
  • Kasserer Berit Egholm
  • Sekretær Gitte Zirk
  • Suppleant Ingrid Steffensen (vi har bedt Ingrid deltage i vores bestyrelsesmøder).

Vi besluttede, at alle bestyrelsesrapporter for fremtiden vil blive lagt på vores www.blomsterne.dk, så alle har mulighed for at læse med.

 

Vi har givet Tuula fra kontoret adgang til at læse med på vores www.blomsterne.dk og vores FB gruppe, idet vi mener at hun dermed kan hjælpe os.

 

Vi har fået gang i vores udvalg! Nytårskur udvalget – Berit, Connie, Gitte og Lotte har sendt invitation ud i denne uge. Håber mange vil være med så vi kan få en festlig og hyggelig dag.

 

Bestyrelsen har også afholdt et meget positivt møde med Tuula og Keld fra kontoret.

 

Vi har fået OK på de tider vi ønskede i vores sommerturnering 01.04.xx – 30.09.xx:

  • 18 huller – nu også 9.00 og 9.10
  • 9 huller – onsdag spisematch – vi har nu fra 16.00 – 17.30

 

Vi har aftalt, at vi får plads på opslagstavlen i mellemgangen. Tuula har sat et lille info op i dameomklædningsrummet om Smørblomsterne. Og i løbet af sommeren bliver omklædningsrummet malet etc. hvis budgettet holder.

 

Fra 1. januar 2020 bliver vores tider i Golfbox blokeret. Ændringen ses som en nødvendighed fra klubbens side. Alle klubbens medlemmer skal kunne se, at tiderne er blokeret i lighed med Gosserne, Seniorer og andre aktiviteter i klubben.

Vi er allerede i gang med at finde ud af hvad vi gør fremover, måske må vi gøre noget midlertidigt, men en løsning finder vi. Vi har tidligere haft denne løsning, så hvis nogle kan huske hvordan vi gjorde, så kom glad.

 

Regionsgolf – klubben opfordrer Smørblomster til at melde sig, der mangler kvinder til holdene. Vær opmærksom på informationsmøde den 12. december 2019, tilmelding via Golfbox.

 

 

De bedste hilsener fra – Bestyrelsen

 

 

p.s. husk vi fra på lørdag spiller fra gul tee og måtte skal benyttes!

 

Updated: 3. december 2019 — 14:01

Skriv et svar